Loading...

Migotanie przedsionków

Jednym z najczęstszych zaburzeń pracy serca jest migotanie przedsionków. Przypadłość ta znana jest także pod nazwą arytmia. Najbardziej charakterystycznym jej objawem jest uczucie kołatania serca. Często jest to opisywane jako bardzo szybka praca serca, która jednak stopniowo wyrównuje się z upływem czasu. Migotanie serca może być spowodowane przez różne czynniki. Może to być np. nadciśnienie tętnicze, niedokrwienna choroba serca czy niewydolność serca. Migotanie przedsionków jest również częstą przypadłością osób z wadami serca. Dotyczy to zarówno wad wrodzonych, jak i nabytych. Niekiedy przyczyną arytmii są inne choroby, jak np. nadczynność tarczycy bądź niektóre zaburzenia hormonalne. Migotanie przedsionków może zostać rozpoznane na podstawie specjalistycznych badań.

Do najważniejszych zalicza się m.in. EKG. Dzięki niemu można uzyskać zapis rytmu oraz czynności serca. Bardzo istotne jest jak najszybsze wykrycie arytmii, bowiem jeśli nie jest ona leczona, to staje się przyczyną poważnych zaburzeń. Do najgroźniejszych powikłań migotania przedsionków zalicza się niewydolność serca. W przypadku wykrycia arytmii należy wdrożyć odpowiedni sposób leczenia. Zazwyczaj jest to kardiowersja farmakologiczna lub elektryczna. W niektórych przypadkach ten sposób leczenia okazuje się nieskuteczny. Wówczas trzeba zastosować leczenie inwazyjne. Dzięki temu istnieje możliwość uzyskania trwałej poprawy. Ponadto osoby z migotaniem przedsionków powinny znajdować się pod opieką lekarza specjalisty.

poradnia kardiologiczna poznań www.chsd.org.pl