Loading...

Koronarografia

Koronarografia, inaczej nazywana angiografią tętnic wieńcowych, to radiologiczny zabieg diagnostyczny, pozwalający ocenić drożność naczyń krwionośnych odżywiających mięsień sercowy.

Czym jest koronarografia

Koronarografia jest badaniem, którego celem jest uwidocznienie tętnic wieńcowych, przede wszystkim ich zwężeń, mogących prowadzić do niedokrwienia mięśnia sercowego, a co za tym idzie także do zawału. Koronarografia należy do inwazyjnych badań serca, jednakże jest jedynym badaniem, które umożliwia tak wnikliwe poznanie anatomii tętnic wieńcowych. Zabieg ten jest najczęściej wykonywany w diagnostyce chorób wieńcowych, choroby niedokrwiennej serca, jak również w celu kwalifikacji pacjentów do zabiegów PCI.

Koronarografia jest badaniem, które uwidacznia zwężenie tętnic, a tym samym obrazuje istotność występującego zwężenia. Na podstawie wyników przeprowadzonego badania, lekarz jest w stanie podjąć kolejne kroki.

Na czym polega koronarografia

Podczas koronarografii, przez tętnice obwodową aż do ujścia tętnic wieńcowych wprowadzany jest cewnik. Następnie, gdy koniec cewnika zostanie usytuowany w odejściu tętnicy wieńcowej, za jego pomocą podawany jest płyn kontrastujący, który umożliwia uwidocznienie tętnic podczas promieniowania rentgenowskiego.

Warto dodać, że podczas całego badania, konieczne może okazać się zmienianie położenia lampy rentgenowskiej oraz stołu do badań, w celu uchwycenia projekcji, która najlepiej uwidacznia kształt i szerokość badanych tętnic. Badanie koronarograficzne prowadzone jest pod nieustanną kontrolą obrazu rentgenowskiego. Wprowadzony do tętnic cewnik jest nieustannie widoczny na ekranie monitora, dzięki czemu lekarz ma możliwość jego dowolnego przesuwania. Całe badanie jest również dokumentowane za pomocą serii zdjęć lub filmu.

Na ich podstawie zdecydowanie łatwiej jest bowiem ocenić zwężenie lub niedrożność tętnic.

Wskazania do wykonania koronarografii

Koronarografia to badanie, które jest wykonywane w konkretnych przypadkach. Jednym z takich przypadków jest diagnostyka choroby niedokrwiennej serca. Ponadto lekarz może zlecić wykonanie tego badania dla oceny lokalizacji i zaawansowania zmian w tętnicach wieńcowych u osób, u których podejrzewa się istotne zmiany w tętnicach wieńcowych, u osób u których rozpoznano stabilną dławicę piersiową, u osób z ostrym zespołem wieńcowym, wadą zastawkową, niewydolnością serca, rozwarstwieniem aorty, czy nawrotem niedokrwienia po zabiegu rewaskularyzacji.